Home / Tag Archives: #Öncelikle

Tag Archives: #Öncelikle

Stonehenge’deki 82 Taş

MÖ 3.100-1.500 yıllan arasında İngiltere’nin VViltshire bölge- sinde inşa edilen Stonehenge, geniş bir toprak set tarafından çevrelenmiş devasa dikili taşların dairesel düzenlemesinden oluşur. Buradaki daire biçimli iki taş sütunun ve kumtaşı blok- lannın yaz ortası gün doğumundaki ışmlann açısına göre ...

Read More »