Home / Tag Archives: #MÖ #2.500’den #başlayarak #MÖ #1.700 #civarına # kadar #sürdü. #Zamanla #çok #gelişmiş #bir #şehir #uygarlığı #halini # aldı #ve #zirveye #çıktığı #dönemde #yerleşimi #1

Tag Archives: #MÖ #2.500’den #başlayarak #MÖ #1.700 #civarına # kadar #sürdü. #Zamanla #çok #gelişmiş #bir #şehir #uygarlığı #halini # aldı #ve #zirveye #çıktığı #dönemde #yerleşimi #1