Home / Turkce / Çocuk eğitimi / Çocukla Sağlıklı İletişim Kurma

Çocukla Sağlıklı İletişim Kurma

Çocuk Doğumdan itibaren artık çevresi ile iletişime geçmeye ve çevresini tanımaya
başlamaktadır. Yeni dünyaya gelen bir çocuk aynen kamera gibidir belki olayları
yorumlayamayabilir ama çevresinde gördüğü her şeyi kayıt eder ve onu belleğinde
depolar. Depoladığı bu bilgilerde çocuğun ileriki yaşlarında karşılaştığı olayların
durumuna göre açığa çıkmaya başlar ve çocuğun davranışlarını yönlendirir. İşte bundan
sonra çocuğun iletişime geçeceği ilk kişiler anne ve anne ve baba bu durumu göz önünde
bulundurarak hareket etmeli, davranışları ile örnek olacakları bir kişinin varlığını
hissetmeli ve ona göre davranmalıdır. Çünkü anne ve babanın davranışları aile
ortamındaki çocuğun ileriki yıllarda kişiliğinin temelini oluşturacaktır. Bir çocuğun
karakterinin temeli, ailenin verdiği eğitimle atılır. Çocukluk döneminde merhametli
olmayı, dürüstlüğü, zayıfı korumayı, adaleti, sabrı, hoşgörüyü öğrenen bir çocuk ileriki
yaşlarda bu öğrendiklerini kendi hayatında uygulamaya başlar. Örneğin anne ve babasının
yardımseverliğine şahit olan bir çocuk, yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünde ilk olarak
anne ve babasının bu tavrını hatırlar. Ya da anne ve babasını çıkarlarıyla çatışsa bile her
zaman doğruyu söylemesine alışkın olan bir çocuk, mutlaka aynı ahlakı kendisi de
.uygulamaya başlar
Yani çocuğa ne verirsek ileride çocuktan onu bekleyeceğiz demektir. Bunun temelinde
.de ailede eşler arasında sağlıklı bir iletişimin olması ile mümkündür
,Baba, oğluna; “Son tavsiyemi mutfakta anlatmak istiyorum” demiş
.Mutfağı ve yemek yapmayı bilmeyen delikanlı “Olur” demiş çekine çekine
Baba, ocağa aynı büyüklükte üç kap koymuş, hepsini suyla doldurup üçünün de altını
.yakmış
Şimdi, istediğim her şeyden iki tane vereceksin bana” demiş oğluna. Sırasıyla havuç,“
yumurta ve kavrulmamış kahve çekirdeği istemiş… Oğlu hepsinden ikişer tane vermiş
.babasına
Adam iki havucu birinci kaba, iki yumurtayı ikinci kaba ve iki kavrulmamış kahve
çekirdeğini üçüncü kaba koymuş. Her üçünü de yirmi dakika süreyle kaynatmış. Daha sonra kapları indirip yemek masasına buyur etmiş oğlunu
Yemek masasında üç tabak duruyormuş. Kaplarda kaynayan havuçları, yumurtaları ve
kahve çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara yerleştirmiş. Sonra oğluna dönüp
”?sormuş: “Ne görüyorsun
.Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış
.Havuçlar haşlandıkça aslını kaybedip yumuşamış“
.Yumurtalar görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış
” ..Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor, başta neyseler sonunda da öyleler
:Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş
.Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır“
Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler,
.eskitirler, pörsütürler
Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül etseler de, şu gördüğün
.yumurtalar gibi içten içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar
Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise, şartlar ne olursa olsun, eşler tıpkı şu kahve
taneleri gibi, birbirlerinin yanında kalırlar, kendi kişiliklerini yitirmezler. Kahve
tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi, onlar da birbirleriyle baş başa uzun
.yıllar geçirmeye isteklidirler
.Oğlu aldığı bu dersten tatmin olmuşa benziyordu
Asıl ders bu değil!” dedi baba. Oğlunun elinden tuttu, ocağın üzerinde bıraktığı“
.kapların içinde kalan suları gösterdi
Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya bak… İkisinde de bir tat yok ” Kahve“
çekirdeklerini çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana boşalttı. Mis gibi taze kahve
kokuyordu. Fincanı oğluna uzattı. “İçmek istersin herhalde” dedi. Oğlu kahvesini
.yudumlarken konuşmasını sürdürdü
Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin paylaştığı yuva da işte böyle“
olur. Mis gibi, temiz ve huzur verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze
kahve gibi… Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle
”.davranarak hayata kendi tatlarını, kokularını ve renklerini katmayı başarırlar
Aile içerisinde sağlıklı bir iletişim kurmak için her şeyden önce eşlerin birbirini sevmesi ve
birbirlerine değer vermesi gerekmektedir. Anne ve baba birbirlerine karşı sürekli iltifatta bulunmalı
eğer tartışılacak bir konu olacaksa ( mutlaka her ailede ufak tefek de olsa sorunlar olabilir bu durum
normaldir) bunu çocuğun yanında yapmamalıdırlar. Yani nasıl bir çocuk isteniliyorsa öyle anne baba
olunması gerekmektedir. Sürekli kavgaların geçimsizliklerin yaşandığı bir aile ortamında sağlıklı bir
.çocuk yetişmesi beklenemez
Hayatta en güvendiği insanlar olan anne ve babasının yalan söylediğine, çıkarları için insanları
kandırdığına, öfkelendiğinde saldırganlaştığına, bencil ve egoist olduklarına şahit olan bir çocuk için,
bu yaşam tarzı örnek modeldir. Bu nedenle büyük bir ihtimalle ileriki hayatında ailesinden gördüğü bu
.davranış tarzını uygulamakta bir sakınca görmeyecektir Ailede sağlıklı iletişimi engelleyen en önemli faktörlerden birisi Anne ve babanın evde çocukların
yanında sürekli yaptıkları kavga ve tartışmalar çocukların kişiliklerini olumsuz yönde etkilemektedir ve
çocuklarda kişilik problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle anne ve babaların çocukların yanında
.tartışmamaya özellikle özen göstermeleri gerekmektedir
;Çocuklar anne ve babalarının tartışmalarına sürekli şahitlik yaparlarsa
Çocuk ileriki yaşamında kuracağı aile içerisinde aynı davranışları tekrarlar –
.Çekingen, korkak, ürkek davranır veya agresif olur, saldırgan davranışlarda bulunabilir
Aile kavramına olan güveni sarsılabilir
.Anne ve babanın ayrılacağını düşünerek kendisinin yalnız kalacağından korkar
Eşlerden her ikisi çocukları yetiştirirken fikir birliği içinde olmalı ortak kararlar
almalılar, davranışlarında her zaman tutarlı olmalılar, birinin ak dediğine diğeri kara
dememelidir. Bu durumda çocuk hangi davranışın doğru olduğuna karar veremez ve
çelişki içinde daima bocalar. Bu da sağlıklı bir gelişim olmaz. Anne ve babaların
çocuklarına karşı farklı tutum ve davranışlarda bulunmaları, çocuklarda davranış
problemlerine neden olur. Unutmayalım ki çocuklar anne ve babalarının meyvesidirler.
Ailede kararlar alınırken sadece babanın, annenin veya çocuğun dediği olmamalı. Hep
birlikte konuşarak istişare ederek ve doğru olanda hep birlikte fikir birliği ederek karar
.verilmeli ve daha sonra aile fertleri birbirlerini suçlamamalıdır
;Sağlıklı bir iletişim için
Baba eve geldiğinde karşısında güler yüzlü ve hoş geldin diyen bir eş bulmalı, yemek yedikten sonra –
anneye yemekleri yapmasından dolayı teşekkür etmeli, sofranın hem hazırlanmasında hem de
.kaldırılmasında anneye yardım etmelidir
Hem anne hem de baba doğum günlerinde ve evlilik yıldönümlerinde birbirlerini hatırlamalı, –
.birbirlerine hediyeler almalıdırlar
Anne ve babanın çocukları ile özel paylaşımları olmalıdır. Çocuk gündüzleri işte olan babasını –
özleyecek akşam eve gelmesini sabırsızlıkla bekleyecektir. Akşam işten eve dönen baba ise evde
kendisini bekleyen çocuklarının olduğunu düşünecek ve bir an evvel evine ulaşmaya çalışacaktır. Baba
ne kadar yorgun da olsa evde kendini bekleyen çocuklarına zaman ayıracak, onlarla konuşacak, oyun
.oynayacak, onların gönlünü almaya çalışacaktır
Anne de ev işlerini bir plana koyup çocuklarıyla vakit geçirebilmeli, onlarla gerekirse evcilik veya –
.buna benzer başka oyunlar oynayabilmelidir
Çocuklara yaklaşımlar hep olumlu olmalıdır. Gerek davranışlarımızla gerekse sözlerimizle onları –
rencide edici, suçlayıcı hakaret dolu söz ve davranışlarla kırmamalıyız. Anne ve babaların özellikle bu
.konulara dikkat etmeleri gerekmektedir
Çocuklarımıza sevgi dolu, güç veren, motive eden sözlerle hitap etmeliyiz “Aslan oğlum sen –
başarırsın, güzel kızım ben sana güveniyorum” gibi. Olumlu cümleler çocukların beyinlerine hep
.olumlu komutlar verecek ve beklenilen doğrultuda çocukların harekete geçmesini sağlayacaktır
Olumsuz söz ve davranışlardan ısrarla kaçınılması gerekmeli çünkü olumsuz söz ve davranışlar –
çocukları olumsuz yönde etkileyecek ve çocukta ümitsizlik ve kaygıya neden olacaktır. Örneğin, hasta
olamayan birisine farklı bir kaç kişi “Hasta mısın? Yüzün sararıp solmuş” demiş olsa o kişi mutlaka
.telaşlanacak, kaygılanacak belki de doktora gitmeyi düşünecektir
Anne ve babanın bilgi düzeyi arttıkça çocukları ile olan iletişimleri de düzelecektir. Çünkü onların bilgilerinin artması çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Okullarımızda da başarılı
öğrencileri araştırdığımızda eğitim seviyesi yüksek olan özellikle üniversite mezunu ailelerin
.çocuklarının daha başarılı olduğu görülmektedir
Anne baba olarak çocuklarımızı çok iyi gözlemlemeliyiz. Çünkü çocuklarını çok iyi gözlemleyen anne –
.ve babalar, onları çok iyi anladıklarını onlara değer verdiklerini hissettirirler

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

Çocuklarınızın sorularını cevapsız bırakmayın

Çocuklar çevrelerinde gördükleri her şeyi merak ederler. Çocuk konuşana kadar bu merak ...