Home / Genel / Çocuğunuza ilgi gösterin

Çocuğunuza ilgi gösterin

Genç bir adam ceza evini boylamak üzereymiş. Yargıç onu çocukluğundan beri tanıyormuş ve ünlü bir yazar olan babasıyla da tanışıyormuş
,Sulh yargıcı
.Babanı hatırlıyor musun?” diye sormuş“ –
Bu soruya
.Onu oldukça iyi hatırlıyorum” şeklinde cevap vermiş“ –
:Suçlunun vicdanını yoklamaya çalışan yargıç şöyle demiş
Mahkum edilmek üzereyken ve şu anda mükemmel bir insan olan babanı düşünürken, onun hakkında“ –
“?net olarak ne hatırladığını anlatır mısın
;Bir sessizlik olmuş. Daha sonra yargıç beklenmeyen bir cevap almış
Öğüt almak için yanına gittiğimde, yazdığı kitaptan başını kaldırarak bana baktığını ve “Çek git“ –
başımdan; çok meşgulüm !” dediğini hatırlıyorum. Ona arkadaşlık etmek için yaklaştığımda bana dönerek “Çek git başımdan oğul; bu kitabı bitirmeliyim!” derdi. Sayın yargıcım siz onu büyük bir yazar
”olarak hatırlarsınız fakat ben onu kaybedilmiş bir arkadaş olarak hatırlıyorum
;Yargıç kendi kendine söylenmiş
” ! Yazık ! Kitabı bitirdi ama oğlunu kaybetti“-
İlgi, çocuklar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Çocukla ilgilenmek, ona ben seni seviyorum, sana değer
veriyorum, seni olduğun gibi kabul ediyorum, sana güveniyorum, seni adam yerine koyuyorum anlamına
.gelmektedir
Her çocuk fark edilmek ister. Bunun için de çeşitli tepkilerde bulunur. Kundakta bulunan bir bebek
gülümsemesiyle, el kol hareketiyle, biraz daha büyüyen bir çocuk ev içerisinde bulunan eşyaları kırıp
dökerek, bir o yana bir bu yana emekleyerek veya koşarak, misafir geldiğinde koltukların üzerinde
gezerek, zıplayarak, biraz daha yetişkin bir çocuk da yeni alınan bir kıyafetini göstererek veya,
oyuncaklarıyla yaptığı bir şekli göstererek çevrede bulunanların dikkatini üzerine çekmeye çalışacaktır.
Hatta okulda okuyan dersleri zayıf olan bir öğrenci bile sınıftakilerin ilgilerini çekmek için yaramazlık
yapacak, değişik sesler çıkaracaktır. Tüm bu davranışlar çocuk açısından “Bakın ben neler
.yapabiliyorum. Ben değerliyim. Beni fark edin, beni görmezlikten gelmeyin” anlamı taşımaktadır
Bazı çocuklar da ilgi yoksunluğu karşısında sevilmediğini, anne ve babası için değerli olmadığını
.düşünür. Bu durum anne baba ve çocuk arasındaki iletişimi zedeler
Bazı yetişkin çocuklar ilgi çekmek için istenilen davranışlarda bulunurlar. Anne babalar bu
davranışları zaten çocuğun yapması gereken bir davranış gibi değerlendirirler ve çocuğa herhangi bir
övgüde bulunmazlar. Çocuk da anne ve babasından arzu ettiği tepkiyi bulamadığı zaman bu olumlu
.davranışı terk edebilir
Örneğin, çocuk matematik dersinde pekiyi almıştır. Anne veya babası çocuğa aferin bile dememiştir.
Çocuk da bundan sonra artık ders çalışmayı pek düşünmeyebilir veya çocuk dersten zayıf aldığında tüm
aile fertleri çocuğun zayıf alması nedeniyle çocukla ilgilenmeye başlarlar, ders çalıştırırlar, öğretmenle
.görüşürler, özel ders aldırırlar. Ancak bu durum çocukta bir olumsuz davranışın yerleşmesini sağlar
Çocuk evde sofrayı hazırlamada, kaldırmada anneye yardımcı olmuş ama hiç kimse teşekkür bile
etmemiştir, ancak bulaşıkları yıkarken bir bardak kırmıştır ve evde olay olmuştur ne sakarlığı kalmıştır
.ne de beceriksizliği
Anne ve babanın ilgiye ihtiyacı olan çocuğunun bu ihtiyacını gidermesi hem olumsuz davranışların
pekişmesini engelleyecek hem de çocuğu yanlış davranışlara sürüklemeyecektir. Eğer çocuklar ilgi
çekmek için bir takım davranışlarda bulunuyor anne ve baba da bu davranışları görmezden geliyor veya
cezalandırıyorlarsa, bu davranışlar çocuklarda zamanla yerleşir ve çocukta kişilik bozuklukları
.oluşturabilir
Bir takım illegal örgütlerin mensupları gençlerden oluşmaktadır. Ailesinde ve çevresinde beklediği
ilgiyi bulamayan geçler dış çevrede kendilerine değer veren çıkar amaçlı örgütlere katılmaktadırlar.
Ama bu gençlere hem aileleri, hem sosyal çevre, hem de devlet sahip çıkmış olsa onlara gerekli ilgiyi
ve desteği sağlamış olsa onların ilgilerini spora, sanata, bilime yönlendirmiş olsa, o zaman bu çocuklar
aileye, topluma ve devlete yararlı olmaya çalışacaklardır. Örneğin; bugün statları, İnternet kafeleri,
Oyun salonlarının çoğunu gençler doldurmaktadır. Gençlerimizi bu şekilde hem olumlu hem de olumsuz
.yerlere onların ilgileri, ailelerin de ilgisizlikleri yönlendirmektedir .İlgi çekmek sadece çocuklara mahsus bir davranış değildir. Gençler ve yetişkinler de ilgi çekmek için
bir takım davranışlarda bulunabilirler ve ilgilenilmekten hoşlanırlar. Bir konserde sanatçının
seyircilerden birine gülümsemesi, onla tokalaşması o seyircinin çok hoşuna gidecek belki de bizi de
kıskandıracaktır. Hatta o sanatçıyla fotoğraf çektirmişse o fotoğrafı ömür boyu saklayacak herkese
.göstermeye çalışacaktır
İşte ilgi çekmek yetişkinlerin bile bu kadar hoşuna gidiyorsa doğru ve yanlış davranışları henüz yeni
.öğrenen çocuklarımızın ne kadar hoşuna gidebileceği kararını anne ve babalara bırakıyorum
Çocukların ilgi çekmek için yaptığı davranışlar çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Bazı çocuklar
çok hareketli olduklarından hem anne ve babalarının hem de bulundukları çevredekilerin ilgilerini daha
çabuk üzerlerine çekebilirler. Bazı çocuklar da yaratılış itibariyle daha sessiz, sakin hareketsiz çekingen
ve utangaç olabilirler. Burada tüm ilginin hareketli olan çocuğa yönelmesi diğer çocukta kıskançlık,
içekapanıklık ve özgüven eksikliği oluşturabilir. Evde birden fazla çocuğu olan anne ve babaların,
okulda öğretmenlerin sınıf ortamında buna çok dikkat etmeleri gerekir. Çok çocuklu ailelerde bu durum
..çocuklar arasında kardeş kıskançlığına yol açmaktadır
Daha önce ailenin bütün ilgileri üzerinde olan bir çocuk aileye yeni kardeşin katılmasıyla tüm ilginin
.yeni kardeşe yöneldiğini görecek ve onu kıskanmaya başlayacaktır
Ayrıca çocukluk döneminde aşırı ilgi gören çocuklar, ileriki yaşlarda sorun yaşıyor. Aşırı ilgi,
çocukların sosyal yönünü yok ediyor. Aşırı koruyucu ve kollayıcı tutum sergileyen ebeveynlerin
çocukları, ileriki yaşlarda arkadaş edinememe, çekingenlik ve kendini ifade edememe gibi sorunlar
.yaşıyor
En değerli varlıklarınız çocuklarımız. Onların en iyi yetişmesi için üstün gayretler sarf edip bütün
.imkânlarımızı zorluyoruz. Ancak, beslenmeden eğitimine kadar her alanda aşırıya kaçmamak gerekiyor
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Darıca’nın
verdiği bilgilere göre; çocuğun korkak, ürkek, çekingen olması, kolayca arkadaş edinememesi ya da
güçlü olarak tanımlanan bazı çocuklar tarafından ezilmesinin, büyüme ve kişilik gelişiminde çok önemli
rolleri olan anne-babasının aşırı ilgisinden kaynaklanmaktadır
Anne babalarda çocuk yetiştirme konusunda genelde sık gözlenen tutumlardan biri aşırı koruma ve
kollamadır. Tüm hâkimiyet ve sorumluluğun ebeveynde olduğu aile ortamında yetişen çocuklar, ev
dışına çıktıklarında kendi kanatları ile uçamaz hale gelebiliyor, ailelerinden ayrıldıklarında
.bocalayabiliyor
Anne baba, çocuğun kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynayan ilk örnek modelidir. Çocukların sevgi,
saygı ve anlayış içinde büyütülmeleri, toplumda katılımcı ve üretken bireyler olmaları açısından çok
önem taşıyor. Yaşam boyu karşılaşılabilecek problemleri çözme konusunda kendine güvenen bir çocuk
yetiştirmek, her anne babanın isteğidir. Buna rağmen anne-babalar, bazen bu isteğe paralel gitmeyen
tavırlar sergileyebiliyor. Aşırı koruyucu ve kollayıcı tutum da bunlardan birisi. Genelde bu tip ailelerin
yetiştirdiği çocuklar aşırı korkak, ürkek, kendini ifade etmekte zorlanan ve arkadaş edinmede
problemler yaşayan çocuklar oluyor. Tüm bu davranışların altında yatan temel neden, anne babanın aşırı
koruyucu ve kollayıcı tutumu karşısında geliştirilen güven eksikliği ya da özgüven yetersizliğidir. Bu
yüzden bu tür davranışlardan kaçınılması ve mümkün olduğu kadar çocuklara sorumluluk verilmesi
.gereklidir

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

En İyi Hint Filmleri – Bollywood’un Gelmiş Geçmiş En İyi 30 Filmi

en iyi hint filmleri En iyi Hint filmleri yani diğer bir adıyla en iyi ...