Home / Turkce / Bunları biliyormuydunuz?

Bunları biliyormuydunuz?

Çok ilginc tarih

10.000 Kil Tablet

Hititler, günümüzde Türkiye ve Suriye sınırları içerisinde yer alan bölgede bin yıl boyunca hüküm sürmüş çok güçlü bir Bronz Çağı topluluğuydu. MÖ l.6oo – MÖ 1.200 yılları arasında gücünün zirvesine ulaşan Hitit împaratorluğu’nun, genişlik ve güç bakımından Babil ve Mısır ...

Read More »

Dünyanın Yedi Harikası

MlMli’hlni’ lıtndiıuian Gize’de inşa edilen piramitler dünya- nın vi’dl harikasından biri olarak kabul edilmekteydi. Antik YmıaııİNlan’da yaşayan bilginler dünyadaki en etkileyici ya- pılardan oluşan pek çok liste hazırlamışlardı. Sonuncu liste İse ıışağıdakilerden oluşuyordu: Giza piramit ı Gize Piramitleri – Milattan ...

Read More »

282 Kanun

Babil İmparatorluğu’ndan asla ayrı düşünülemeyecek bir isim, MÖ 1.795 civarı ila MÖ 1.750 yılları arasında yaşamış olan Kral VI. Hammurabi’dir. Babil’i gücünün doruğuna çı- karan ve Mezopotamya düzlüğünün tamamına hükmeden Hammurabi, ününü dünyanın ilk kanunlarını yazmasına borçludur. Hammurabi Kanunları insan ...

Read More »

Stonehenge’deki 82 Taş

MÖ 3.100-1.500 yıllan arasında İngiltere’nin VViltshire bölge- sinde inşa edilen Stonehenge, geniş bir toprak set tarafından çevrelenmiş devasa dikili taşların dairesel düzenlemesinden oluşur. Buradaki daire biçimli iki taş sütunun ve kumtaşı blok- lannın yaz ortası gün doğumundaki ışmlann açısına göre ...

Read More »

60 dakika, 60 saniye

Sümer’deki bu gelişmiş idare sisteminin ihtiyaçları aynı za- manda matematik ve zamanın ölçülmesinde de gelişmelere yol açtı. Bugün hâlâ zamanı hesaplarken kullanmaya devam etti- ğimiz Sümerlerin sayma sistemi 60 sayısı üstüne kuruludur ve ı saati 6o dakikaya, ı dakikayı ise ...

Read More »

700 Piktografik Sembol

Bilinen en eski yazı sistemi, Bereketli Hilal’in içinde yer alan Güney Mezopotamya’da, dünyanın ilk medeniyeti olan Sü- mer şehrinde geliştirildi. İlkel tarım faaliyetleri milattan önce 5.000-4.000 yılları arasında Sümer’de kalıcı yerleşimler ku- rulmasının önünü açmıştı. Bu tanm yerleşimleri önce küçük ...

Read More »