Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar

Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar nelerdir okumak isterseniz lütfen sitemizi ziyaret ediniz

Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar
Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar
Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar
Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar
Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar
Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar

Erkek bebek sahibi olmak isteyenler için bazı inançlar

Ataerkil aile yapısı içerisinde, erkek çocuğun, baba ocağını devam ettirme, 
ailenin soyadını sürdürme, yaşlılıklarında anne ve babanın bakımını üstlenme gibi 
çeşitli görevleri olması, aile içinde kız çocuktan daha üstün tutulmasına ve daha çok 
tercih edilmesine sebep olmuştur. Ancak günümüzde bu durum değişmektedir. Türk 
kültür yapısında erkek çocuğu olmayan erkeklere hiç çocuk sahibi değilmiş gibi 
muamele edilir. Erkek çocuğu olan baba, mutlaka köye davul getirir ve üç beş gün 
köylüsü ile beraber şenlik eder. Erkek çocuğu olan babayı herkes kutlar. Kız çocuğu 
olan bu saygıyı göremez, hatta birkaç gün halka bile görünemez (Yalman 1993)
Tahtacılar arasında erkek çocuğu, kız çocuğuna nazaran daha önemli 
görülmektedir. Kız çocuğu doğduğunda herhangi bir kutlama yapılmaz iken erkek 
çocuk doğduğunda kütük atma adını verdikleri bir tören yaparlar. Bir ailenin erkek 
çocuğu dünyaya geldiğinde, gençler ormandan yaklaşık bir metre uzunluğunda ardıç 
ağacı keser ve evin önüne getirir ve havaya silahla ateş ederek, kütüğü ardıç gibi 
dallı, babası gibi döllü olsun diyerek atarlar. Çocuğun babası, bu töreni icra edenlere 
ziyafet düzenler (Selçuk, 2004) Erkek çocuk sahibi olmak bir ayrıcalık kabul 
edilmiştir. Kadınlar, erkek doğurup toplumda ve ailesinde saygın bir yer edinmek 
için çeşitli çarelere başvurmuştur. Kadın, istemese de bazı şeyleri yapmak zorunda 
kalmıştır. Çünkü aile, eş, kadından erkek çocuk doğurmasını beklemektedir (Teke 
2005). Erkek bebek olması için muska yazdırılır, adak adanır, hocaya okutulur. 
Kur’an-ı Kerim’in En’am suresi kırk gün okunur. Bir kâğıta Ahmet, Mehmet Muhammed yazılıp su içine attıktan sonra, erkek bebek isteyen kadın gün doğmadan 
iki rekat namaz kılıp kâğıtı yutar. Bazı yerlerde de içinde Ahmet, Mehmet, 
Muhammed isimleri yazan bir bakır tastan kırk gün boyunca kadın ve eşi su içer. 
Eşlerin cinsel birleşme zamanlarına ve sonrasına ilişkin uygulamalar da 
vardır. Birleşmeden sonra kadın sağ yanına doğru dönüp yatar, sağ tarafından kalkar. 
Sürekli kız doğuran kadın birleşmeden sonra, her zamankinin tersi tarafa yatar ve 
yine o taraftan kalkar. Birleşmeden önce, belden aşağısını soğuk su ile yıkar. Ayın 
belli günlerinde birleşme durumunda erkek bebek olacağına inanılır ve birleşme için 
o günler seçilir. Adet dönemi bittikten 15 gün sonra birleşme yapılırsa ve erkeğin çok 
istediği zamana denk getirilirse erkek bebek olacağına inanılır. Erkek bebek isteyen 
kadın, kırk gün boyunca erkek isimleri söyler. Son doğan kızın adı “Yeter, Döne, 
Döndü, Dursun, Songül, Rabiye vb” konur. Doğan son çocuğa “Havva” adının 
verilmesiyle, Havva’nın Âdem’i çağıracağına, bu işlemle sonraki çocuğun oğlan 
olacağına inanılır. Erkek çocuk sahibi olmak için çeşitli şekillerde adaklar adanır. 
“Oğlum olsun, yedi yaşına kadar kurban keseceğim”, “Oğlum olsun onu yedi 
Mehmet adlıdan topladığım parayla besleyeceğim”, “Oğlum olsun kırk gün oruç 
tutacağım, fakirlere sadaka dağıtacağım, mahalledeki tüm çocukları sevindireceğim” 
denir. Erkek çocuk isteyen gebe kadının hep erkek çocuklara bakması sağlanır. 
Kadın evlendiği gün, kucağına bir erkek bebek verilir. Ya da gelinin yatağına gece, 
gelin uyumadan önce bir erkek çocuk yatırılır ve yuvarlatılır. Erkek doğurmuş bir 
kadının uçkuru ile erkek bebek isteyen kadın kendininkini değiştirir. Erkek bebek 
isteniyorsa yenilen gıdaların hep tatlı olması tavsiye edilir. “Ye tatlıyı, doğur atlıyı” 
ya da “Yedir tatlıyı, doğurt saplıyı.” şeklinde sözler mevcuttur. Erkek bebek isteyen 
kadın ve eşi bolca tatlı yer. Küçük bir erkek çocuğun ağzından lokması alınarak 
yenir, erkek bebek isteyen kadın bir erkek çocuğun elinden ekmek çalar. Erkek 
çocuk doğurmak için hacdan getirilen buğday ve kurutulmuş deve eti yenir, zemzem 
içilir. Bazı yörelerde de daha önceden kız doğurduğu çocuğun eş’inin (plasentanın) 
içini dışına çevirerek eşi toprağa gömerler (Acıpayamlı 1974; Aksayan 1983; Arslan, 
1997; Başçetinçelik, 1998; Çakırer ve ark, 2010; Erdemir, 2001; Eyüpoğlu, 1977; 
Hotun 1990; Karatay, 2009; Katebi, 2002; Oğuz, 2005; Özden, 1987; Tortumluoğlu 
ve ark, 2005).

Reaksiya nədir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0